พายุโ กนเ ซินใก ล้เข้ ามาแล้ว

วันที่ 11 ก.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระบุว่า บริเว ณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเ วณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำ

ให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแ รงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ ยงบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 14 กันย ายน 2564

เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแ รงพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคกล างตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแ รง

อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแร ง “โกนเซิน” (CONSON) บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง

กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแ รงขึ้น

ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกล าง

บริเว ณตอนเหนือของเมืองดานัง ในช่วงวันที่ 12-13 กันย ายน 2564

ส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

และในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้