ชี้ชัด3วันเ กิด ชะต าพลิ กผันจ ากร้ ายเป็นดี

ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ

ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม

คอยขัดขวางทำให้คุณ ทำอะไรก็ไม่ร าบรื่น ไม่สำเร็จ ด วงชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการลุ้นโช ค

ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

ช่วงนี้จะมีร ายจ่ายเข้ามามาก งานเ งินที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มีกำหนด

จะได้เ งินมาต้องด้ว ยสิติ ชะต าชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานและเ งินทอง เพศตรงข้ามผิวขาว

บุคลิกดี จะนำความโช คดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเ สี่ ยง โช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้ านทอง ลองหยิบสักใบ

ท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับ ปั ญหา ต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ าง

ถึงที่สุด อาจโดนรังแก โดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้าง

การยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภจากการเสี่ ยง โ ชค

หากเจอคนขา ยล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอาร า มให้ลองหยิบสุ่ มมาสักใบ