ส่อ ง เลขเด็ด รถหมอตำแย ทำคลอ ดกล างสี่แยก

เปิ ดใจ สา ววัย 34 ปี รับหน้าที่เป็นหมอตำแยจำเป็นทำคลอ ดให้น้องสะใภ้กล างสี่แยก จนปล อดภั ยทั้งแม่ทั้งลู ก

ด้า นคอหว ยไม่พล าดส่อ งเลขเด็ด

วันที่ 6 มกราค ม 2563 ผู้สื่อข่ าวได้รับการเปิ ดเผยจาก นางสา ว เบญจมาศ แก้วมะ อายุ 34 ปี

อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ธา ตุเชิ งชุม อ.เมือง จ.สกลนค ร ว่าเมื่อวันที่ 5 มกราค ม ที่ผ่านมา

ตนได้ทำคลอ ดให้กับน้องสะใภ้ คือ จันทร์จิรา ขันติยู อายุ 27 ปี ซึ่งท้องแก่ปกติมีกำหนดคลอ ด ในวันที่ 20 มกราค ม 2564

แต่ในวันนี้มีอา การเจ็ บท้องจนทนไม่ไหว ตนเองซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าไม่รู้จะทำอย่ างไร จึงได้พาน้องสะใภ้ขึ้นรถไปโร งพย าบ าล

แต่เมื่อขับไปถึงสี่แยกธา ตุดุม น้องสะใภ้บอกว่า ลู กหัวโผล่ออกมาแล้ว ตนจึงได้จอดรถ และจัดการทำคลอ ดให้น้องสะใภ้ เช็ ดน้ำคร่ำ เช็ ดเลือด

ทำคลอ ดหล านจนเสร็จ จากนั้นจึงได้ขับรถต่อไปจนถึงโร งพย าบ าล จนปล อดภั ยทั้งแม่และลู ก ถือเป็นครั้งแรกในชี วิตที่ต้องมาทำคลอ ด

ในใจมีทั้งความกลั วและกัง วล เพราะไม่เคยเรียนรู้การทำคลอ ดจากที่ไหนเลย เคยเห็นในคลิปเท่านั้น

“วันนี้จำเป็นอย่ างมากที่ต้องทำคลอ ดให้กับแม่ลู กคู่นี้ รู้สึกดีใจและโล่งใจที่หล านชายปล อดภั ย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแร งดี

ซึ่งพ่ อกับแ ม่เข าตั้งชื่อให้ว่าชื่อน้องนะโม สาเห ตุคงจะมาจากการท่องนะโม ขณะเดินทางไปยังโร งพย าบ าล

โดยอธิษ ฐานว่าขอให้ปล อดภั ยทั้งแม่ทั้งลู ก ซึ่งก็เป็นไปตามแร งอธิษ ฐาน

ในส่ว นของทะ เบียนรถที่น้องนะโมคลอ ดก็คือ บล.1361 สกลนค ร ทำให้บรร ดาเหล่ าญา ติพี่น้อง เพื่อนฝูงและคนสนิทที่ทราบข่ าว

ได้ตระเว นหาชื้อลอตเตอรี่ เลข 1361 โดยเชื่ อว่าเป็นเลขนำโช คกันจำนวนมาก ไม่แน่ว่าจะได้โช คล าภจากการคลอ ดครั้งนี้

เพราะมีหล ายครั้งที่คลอ ดลู กบนรถ แล้วหว ยมาออกตรงกับทะ เบียนรถที่คลอ ด ไม่เชื่ ออย่ าลบหลู่”

ข้อมูล thairath