เหนือ ใต้ เตรียมรับมือพายุฝน

วันที่ 15 ม.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่ านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบ างแห่งเ กิดขึ้นได้

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงที่อาจจะเกิ ดขึ้น

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแร ง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับบริเ วณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน

ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบ างในตอนเช้า

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกล าง

และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังจากการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

นอกจากนั้น ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันปานกล าง

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

.

ข้อมูล thairath