กลับบ้ านแทบช็อค สาวทำงานเกาหลี 7 ปี ส่งเงิ นให้ญาติสร้ างบ้ านไว้ให้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่น่าเห็นใจเป็นอย่ างมาก เมื่อส าวผู้ใช้ TikTok ร ายหนึ่ง

ได้โพสต์เล่าประสบการณ์หลังเธอตั้งใจทำงานเกาหลี 7 ปี ส่งเงิ นจ้างให้ญาติสร้ างบ้ าน

แต่พอกลับมากลับมาเจอ ทำเอาเธอพูดไม่ออกเลยทีเดียว

.

เธอเล่ าว่า ก่อนหน้านี้เธอทำงานอย่ างหนักที่เกาหลีมากว่า 7 ปี เพื่อส่งเ งินมาให้ญาติเพื่อสร้ างบ้ านให้เธอ

แต่สุดท้ ายแล้วบ้ านหลังงามที่เธอหวังนั้นก็ไม่เป็นอ ย่ างที่คิด เพราะว่าบ้ านนั้นก็สร้ างไม่เสร็จมีเพียงโครงบ้ านเท่านั้น

ประตูก็ยังไม่มี คนอื่นสามารถเข้าออกได้สบ ายๆเลย รอบๆบ้ านก็มีแต่หญ้ ารกเต็มไปหมด

.

นอกจากนี้ เธอยังเล่ าอีกว่า บทเรียนแสนแพง อุตส่าห์ตั้งใจทำงานหนักอดออมเงิ นไว้สร้ างฝันให้เป็นจริง

กลับมาจากเกาหลีขอมีบ้ านสักหลังไว้ซุกหัวนอน สุดท้ ายต้องมานอนร้องไห้คืนแล้วคืนเล่ า

ทุบอกชกตัวเองโง่นัก เพราะความไว้ใจในคำว่าญาติ จ้างญาติเร าทำนี่แหละดีแล้วเขาคงทำให้เร าดีแน่ๆแล้วเป็นยังไง

โดยผู้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า ร้องจนไม่เหลือน้ำต า มันเป็นแบบนี้นี่เอง #คนไทยในเกาหลี #นักล่ าเ งินวอน

#แ ม่ค้ าอีฟส์ #สา วอุดร ซึ่งจากสภาพที่เห็นด้านในนั้นก็เริ่มที่จะเสื่อมโทรมแล้ว

อย่ างภาพด้านล่ างนี้ที่ฝ้าด้านบนนั้นมีเ ชื้อร าและเริ่มที่จะหลุดออกมาแล้ว

ในลักษณะนี้ค าดว่าน่าจะเ กิดจากการที่โดนน้ำเวล าที่ฝนตกนั่นเอง