เพจ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า ประกาศรับซื้อธนบัตรเก่า

เรียกได้ว่าเหรียญกษปณ์หรือธนบัตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบรรด านักสะสม

ล่ าสุดเพจ รับซื้อแบงค์เก่า เหรียญเก่า ของสะสมทุกชนิดร าค าดี by แบงค์อานนท์

ประกาศรับซื้อ ธนบัตร 20 บ าท ให้ร าค าสูงถึง 150,000 บ าท

โดยมีร ายละเอียดคือ “ธนบัตร 20 บ าท ล ายเซ็น ป-เดช เลขแดงแบบนี้ ถ้าสภาพสวย

ทางร้ านรับซื้อให้ร าค าสูงถึง ใบละ 150,000 บ าท น่ะครับหรือพี่ๆท่านใด

มีธนบั ตรเก่ารุ่นอื่นๆแล้วอย ากจะสอบถามร าค าเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินร าค า ได้ฟรี

ทางร้ านยินดีไห้คำปรึกษา บริการรับซื้อถึงที่

ธนบัตร 5-10 บ าท คู่นี้ มีร าค าสูงทางร้ านรับซื้อ คู่ละ 20,000 บ าทน่ะครับ พี่ๆท่านใดมี ทางเร ายินดีรับซื้อให้ร าค าสูง

“ธนบัตรรุ่น9 เลขตอง 999999 แบบนี้ ทางร้ าน รับซื้อใบละ 1 แสนบ าทน่ะคับ”

ข้อมูล siamnews