แนะนำ 6 วิธี ลดบ้ านร้อนสุดง่าย

6 วิธีลดบ้ านร้อนสุดง่าย หลับสบ ายแ ม้ในเวล ากล างวัน

เข้าฤดูร้อนทีไรปัญหาใหญ่เรื่องคล ายร้อนก็ต้องมา บ างบ้ านก็จัดแอร์มาติดให้เย็นฉ่ำชื่นใจจนค่ าไฟบ านปล าย

วันนี้มีเคล็ดลับการลดบ้ านร้อนที่ทำได้ไม่ย าก จะร้อนอีกกี่ปีก็เ อาอยู่ หากบ้ านใครทำไปแล้วแต่ยังไม่หายร้อนวันนี้มาดูกัน

1. การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้ าน

2. ติดฟิล์มกรองแสง ให้บ านกระจกในบ้ าน

3. เลือกผ้ าม่านให้ถูกหลักตามการใช้งาน

4. ระแนงกันแดด

5. ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแทนการเทคอนกรีต

6. ทำบ่อปล าหรือปลูกต้นไม้ใหญ่รอบบ้ าน

ส่วนบ่อปล าตามหลักฮวงจุ้ยก็บอกไว้ถ้ามีแล้วเลี้ยงปล ามงคลบ้านก็จะส่งผลทางบวกทั้งโชคดีทั้งร่ำรว ย

แต่รู้มั้ยว่ายังทำให้บ้ านเย็นได้ เพร าะเวล าลมพัดผ่ านกระแสน้ำแล้วเข้าสู้ตัวบ้ านก็จะช่วยให้อากาศรอบๆบ้ านเย็น

แค่เพื่อนๆเ ปิดหน้าต่างก็สบ าย ลดการเปิ ดแอร์ไปอีก