เลือกต้นไม้ 1 ต้นที่คุณชอบ

เลือกต้นไม้ 1 ต้นที่คุณชอบที่สุด

เลือกต้นอันที่ 1

คนมีความปร ารถนาดี ต่อคนรอบข้าง และคุณปร ารถนา ที่จะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

สงบเรียบง่ายคุณชอบที่จะช่วยเหลือ ผู้อื่นเมื่อเวล าที่ผู้อื่น มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกข์ ร้อนใจหรือเรื่อง

กลุ้มใจต่างๆ คุณมักจะยื่นมือ ให้ความช่วยเหลือ และคอยอยู่ข้าง ๆถึงแม้ในบ างครั้ง

คุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ แต่คุณก็จะนั่ง อยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนเขาเรียกได้ว่า

เป็นคนที่ชอบช่วย เหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่น ประทับใจ ตัวคุณในเรื่องนี้

เลือกต้นอันที่ 2

คุณมีชีวิตที่รัก ในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างสบ ายๆ ง่ายๆ คุณเปิดใจที่จะทำความรู้จัก

กับคนรอบข้าง และเพื่อนมากมาย คุณมีความสุข ในชีวิตทุกวัน คุณเป็นคนมองโลก

ในแง่บวก แต่บ างที ก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจ

อยู่บ้ า งแต่คุณก็จะเสีย เวล ากับมันอยู่ไม่นานแล้ว คุณก็จะลืมมัน ไปเริ่มต้นให ม่

ในสิ่งที่ทำให้ ตัวคุณนั้นมีความสุข คนที่รู้ใจคุณมากที่สุด นั้นก็คือเพื่อนสนิท และเพื่อนซี้ของคุณมองต า

ก็รู้ใจไม่ต้องพูด อะไรกันมากมายและคุณเป็นคน ที่รักเพื่อน ไม่ทอดทิ้ง เพื่อนในย า ม ที่ลำบ าก

ดังนั้นเขาต้องการที่จะ นำพาความสุข เข้ามาในชีวิตเพื่อให้ คุณมีความสุขตลอดไป เหมือนเช่น ที่คุณเคยทำกับเขา

เลือกต้นอันที่ 3

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิต จิตใจ ที่ทำให้คุณมีความสุข

ในเวล า ที่คุณลำบ าก หรือคุณมีความสุขคุณก็มักจะนึก ถึงครอบครัว เป็นอันดับแ รก เพราะพวกเขา ให้ความรัก

ความห่วงใย และความอบอุ่นกับคุณโดย เสมอมาคุณให้ความสำคัญ กับคนในครอบครัว

และคอยดูแลอย่ าง ใกล้ชิดและเป็นอย่ างดี ทำหน้าที่ยังไม่ขาดตกบกพร่อง

เลือกต้นอันที่ 4

คุณชื่นชอบความสันโดษ ชอบไปไหนมาไหน คนเดียวคุณชอบ ใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ชอบสุงสิงกับใคร

และไม่ชอบให้ใครมากวนใจอะไร ทั้งนั้น คุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิตเพร าะฉะนั้นร อบข้างของคุณนั้ นจ

ะมีเพื่อนน้อย แทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรู้ใจ ไม่ค่อยมีคน ที่ห่วงใยคุณ และแน่นอนว่า

คุณก็ไม่ค่อยสนใจใครแต่คุณไม่ได้

เป็นคนเยือกเย็นหรือไม่มีความรู้สึกหรอกนะ เมื่อถึงเวล าที่คนอื่นลำบ ากคุณ ก็มักจะเป็นคนยื่น

มือเข้าไป ช่วยเหลือในทันที และคุณ ก็คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่ดี กับคนอื่น มาโดยตลอด เมื่อคนอื่นมีปัญหา

เลือกต้นอันที่ 5

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว ครอบครัวเป็นชีวิต จิตใจ ที่ทำให้

คุณมีความสุขในเวลา ที่คุณลำบ าก หรือคุณมีความสุข คุณก็มักจะนึก ถึงครอบครัว เป็นอันดั บแร กถึงแม้ในบ างครั้ง

คุณอาจจะช่วยอะไร ไม่ได้ แต่คุณก็จะนั่ง อยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนเขาเรียกได้ว่เป็นคนที่ชอบช่วย

เหลือแบบทุ่มสุดตัว ทำให้คนอื่น ประทับใจ ตัวคุณในเรื่องนี้