ลักษณะบ้ าน ไม่ดี ทำชีวิตตกต่ำ เงิ นทองรั่วไหล

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

บ้ านนอ กจากจะทำให้สวยน่าอยู่แล้ว การคำนึงถึงหลักฮวยจุ้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เร านั้นอยู่แล้วสงบ

ร่ำร ว ยเ งิ นทองไหลเข้า วันนี้เร าเลยจะพามาดูถึงแบบบ้ านที่ไม่ถูกหลัก

ทำให้การเ งิ นรั่วไหล เก็บเ งิ นไม่อยู่ถึงหามาได้ก็มีแต่เรื่องให้ออ ก จะเป็นอ ย่ างไรเร าไปดูกัน

ใครๆก็อย า กที่จะมีบ้ า นเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ที่อยู่อาศัยรวมกับครอบครัวอยู่กับคนใน

บ้ า นและบ้ า นที่ดีนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหลังใหญ่โตจะต้องเป็น

บ้ า นที่มีความน่าอยู่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องต ามหลักความเชื่ อต ามหลักของฮวง จุ้ย

หากใครได้มีบ้ า นเป็นของตัวเองหรือหากกำลังคิดจะซื้อบ้ า นอยู่แล้วมีความเชื่ อเกี่ยวกับในความเชื่ อในฮ ว ง จุ้ ยนี้

เร าได้นำสิ่งดีๆมาฝากกัน หากบ้ า นของเร าไม่ดีไม่ถูกต ามหลักก็ จะทำให้เจ้าของและคนที่อยู่อาศัย

นั้น มีแต่สิ่งที่ไม่ดี จะทำสิ่งใด ก็มักจะมีความติด ขั ดอยู่เสมอ

7 ลักษณะนี้อยู่แล้วจะไม่ดีจะเป็นอ ย่ างไร เร าได้มีมาฝากกัน

1 มีจำนวนประตูหรือหน้าต่างที่มากเกินไป จะทำให้มีเ งิ นทองที่อยู่ในบ้ า นนั้นออ กไปข้างนอ กจนหมด

วิ ธีการแก้ก็ให้หาผ้าม่าน มาบังปิดเอาไว้ที่หน้าต่าง ที่ประตู

2 บ้ า นที่อยู่อาศัยนั้นได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือสูงกว่าถนน

ในต ามหลักของความเชื่ อฮ ว ง จุ้ ยเหล่ านั้น หากถนนสูงหรือต่ำกว่าตัวบ้ า นของเร าจนเกินไปนั้น

จะทำให้ปิดรับทางเข้าโ ชค โช คจะไม่เข้ามาหา วิ ธีการแก้ก็คือ

หากได้เป็นถนนต่ำก็ให้เปิ ดล านหน้าบ้ า นให้มีความกว้างๆ

พร้อมที่จะรับเ งิ นทองเข้ามาให้ไหลมาเทมา ไม่มีสิ่งไหนเข้าไปปิด กั้น

3 ในส่วนของรั้วบ้ า นอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากจนเกินไป แม้ทำออ กมาแล้วจะสวยจะโชว์ตัวบ้ า นที่สวยงาม

แต่ในต ามหลักของความเชื่ อต ามหลักของฮวง จุ้ยเหล่ านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพร าะจะทำให้เก็บเ งิ นทองไม่อยู่ เ งิ นที่อยู่ในบ้ า นก็จะถูกไหลออ กมา

ให้ทำเป็นรั้วที่สูงขึ้น มาหน่อ ยจะดี กว่ารั้วที่ต่ำ

4 ในส่วนของสภาพแวดล้อมของบ้ า นและตัวรอบๆ มีก ลิ่ น มีความส ก ป ร กไม่น่าอยู่

ไม่ส ะอ า ด ไม่เปิ ดโล่ง หาเวล าในการจัดบ้ า นทำความส ะอ า ดปัด กวาดเช็ดถู

เพื่อที่จะได้นำพาสิ่งที่ดีได้เข้ามาหา หากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นจะมีความส ก ป ร ก เ สี ยทั้ง

สุ ข ภาพจิตและเ สี ยทั้งสุ ข ภาพกายของเร าด้วย

5 เปิ ดประตูบ้ า นเข้ามาแล้วเจอ กับบันไดเลย ต ามหลักของ

ฮ ว ง จุ้ ยแล้วจะทำให้เ งิ นทองรั่วไหลออ กไปจากกระเป๋า ไหลออ กไปจากบ้ า น

จะไม่มีสิ่งที่ดีเข้าหา และบันไดไม่ควรตั้งวางอยู่บริเวณกล างบ้ า นให้ชิดในมุมใดมุมห นึ่ ง

6 สะพานที่ตัด กับตัวบ้ า น หน้าบ้ า นของเร านั้น มีสะพานบังอยู่บริเวณหน้าบ้ า น

เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกหลักของฮ ว ง จุ้ ย หากจะซื้อบ้ า นให้สังเกตดูดีๆด้วย

ว่ามีสะพานตัดผ่ า นหรือได้มีอะไรมาบังในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า น นั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีโช คเข้ามา

7 ประตูทางเข้านั้นเล็กมาก มีความแคบ หากต้องการที่จะให้เ งิ นทองไหลเข้ามาเทมามากๆ

ประตูทางเข้าจะต้องมีความกว้างใหญ่ พื้นที่บริเวณทางเข้าจะต้องส ะอ า ด ไม่มีสิ่งใดเข้ามาขวางกั้นไม่มาบังประตู

สังเกตบ้ า นของตัวเองตำแหน่งบ้ า นของตัวเองดู หากได้ มี กับ 7 ข้ อลักษณะนี้

ถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ก็ให้ควรรีบแก้ไข เพร าะบ้ า นเป็นสิ่งที่เร าอยู่ในทุกๆวัน

จะต้องเป็นพื้นที่สำหรับการรับโช ค จัดให้ถูกต้องต ามหลักต ามความเชื่ อ

ของฮ ว ง จุ้ ย เพื่อที่จะทำให้เ ปิดรับแต่สิ่งที่ดีเปิ ดรับโช คที่ดีเข้ามา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​